NLO Streaming Standaard

Live radio luisteren via IP

Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) gaat de Nederlandse markt voorzien van marktcijfers over streaming audio, dat inzicht gaat geven in het live radio luisteren via IP. Hiertoe is een samenwerking opgezet tussen NLO en Triton Digital (hierna: Triton). Triton verzorgt de metingen en/of bewerkt de data van derden, zodat voor alle partijen vergelijkbare cijfers gerapporteerd kunnen worden. Deze standaard wordt toegankelijk voor de gehele markt, dus ook voor partijen die nu niet zijn aangesloten bij NLO. Het doel is om de Nederlandse markt te voorzien van een standaard die is gebaseerd op eenduidige en transparante definities. Onder auspiciën van NLO worden de resultaten gepubliceerd in de vorm van maandelijkse toplijsten.

Definities

In deze standaard gaat het om de consumptie van live of lineaire radio die door luisteraars online wordt beluisterd. Indien het onduidelijk is of een bepaalde audiovorm binnen de context van deze standaard valt, zal de Technische Commissie (TC) van NLO een advies aan het Bestuur van NLO uitbrengen. Het Bestuur van NLO zal in die gevallen een besluit nemen.

Meten van Live Radio via IP

NLO heeft onderzocht wat er internationaal beschikbaar is aan voorbeelden en cases voor het opzetten van een standaard. Dat heeft geleid tot de standaard die door de Media Rating Council (MRC) en het Interactive Advertising Bureau (IAB) is opgesteld. Klik hier meer informatie. De bewerkingen die door Triton worden uitgevoerd, zijn overeenkomstig deze standaard. Triton heeft handleidingen voor gebruikers geschreven die hier te vinden zijn: Voor de implementatie is eveneens een handleiding beschikbaar.

Resultaattypen

De belangrijkste resultaattypen die gerapporteerd worden, zijn:

GAAS Het gemiddelde aantal actieve streams dat op een willekeurig moment actief was. Dit wordt berekend door het totaal aantal afgespeelde minuten van een audiostream te delen door de lengte van het tijdvak waarover wordt gerapporteerd (week).

GS Gestarte sessies (GS), ook wel streamstarts genoemd, worden gedefinieerd als het aantal sessies met een minimumduur van een minuut die zijn gestart binnen de gerapporteerde tijdsperiode (week).

GA De gemiddelde afspeelduur van een sessie. Het totaal aantal minuten dat een zender is gestreamd gedeeld door het aantal streamstarts van de zender.

 

Ongeldige sessies

Wat zijn ongeldige sessies?

    • Sessies korter dan 1 minuut
    • Sessies langer dan 24 uur
    • Sessies ontstaan door bots en spiders
    • Sessies gecreëerd door datacenters en intern verkeer bij publishers
NLO start met het maandelijks publiceren van de toplijst (‘ranker’) op basis van bovengenoemde resultaattypen. De toplijst bevat alle live radio-streams van aangemelde zenders in een specifieke maand. De standaard staat open voor de hele markt.

Rapportages

Kijk via ‘cijfers’ in het hoofdmenu naar de resultaten van de NLO Streaming Standaard of ga direct naar Online Audio Data.