Samenwerking in onderzoek

Naast de onderzoeken die in opdracht van NLO worden uitgevoerd, participeert NLO ook in een aantal aanpalende onderzoeken.

Media Standaard Survey (MSS)

De organisaties voor het Nederlandse Radio-, Print- en Televisieonderzoek (NLO, NOM en SKO) zijn gezamenlijk opdrachtgever van de Media Standaard Survey (MSS). Het MSS onderzoek is in 2011 van start gegaan en is de bron voor censusinformatie over mediabezit en mediagedrag in Nederland. Het doel van het onderzoek is om standaardisatie van weegvariabelen tussen de bereiksonderzoeken te bewerkstelligen. De resultaten werden voor het eerst in 2012 gebruikt. De MSS wordt uitgevoerd door TNS NIPO De samenwerking tussen de mediabereikonderzoeken is (internationaal) uniek.

De rapportage over 2017 over mediagebruik en -gedrag uit de Media Standaard Survey is uitgebracht. Hierin komen mediumspecifieke resultaten aan de orde, zoals mediumgebruik op diverse locaties en platforms. Daarnaast worden crossmediale resultaten gepresenteerd in de vorm van media-imperatives per mediumtype naar doelgroepen. Daar waar mogelijk zijn vergelijkingen met voorgaande jaren opgenomen.

Klik hier voor alle nieuwsberichten van MSS en hier voor het persbericht met infographics over 2017.

Media:tijd

Media:Tijd wordt uitgevoerd in opdracht van de JIC’s en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Partners zijn naast de voorgenoemde partijen het PMA, de BVA en de NPO. Doel is om te komen tot inzicht in mediatijd en om dit onderzoek te gebruiken als hub voor het aan elkaar koppelen van de individuele mediabereiksonderzoeken. Uiteindelijk resultaat is een multimediabestand op basis waarvan crossmediale analyses kunnen worden gedaan. GfK voert het onderzoek naar mediatijdsbesteding uit, RSMB doet de koppeling/fusie van de bestanden.

In 2016 zijn de resultaten van het meest recente tijdsbestedingsonderzoek gepubliceerd. De brochure is hier te bekijken. Alle nieuwsberichten van Media:Tijd staan hier.