Richtlijnen bereiksonderzoek voor niet NLO-deelnemers

NLO heeft richtlijnen opgesteld voor het meten van bereik voor radiozenders die niet deelnemen aan het NLO. Zenders die volgens deze richtlijnen hun bereiksonderzoek uitvoeren, mogen de resultaten publiceren onder het keurmerk NLO. De richtlijnen leest u hieronder.

Uitgangspunten en proces

Voor wie is het aanvullend bereiksonderzoek bedoeld?

 • Voor radiozenders die niet deelnemen aan het NLO. Voorwaarde is dat de radiozender tenminste 2 jaar niet deel heeft genomen aan het ‘reguliere’ NLO (m.u.v. een proefdeelname).

Welk onderzoeksbureau voert het onderzoek uit?

 • In principe staat het de zender vrij om het onderzoeksbureau te kiezen, zolang het een erkend bureau is met een goede reputatie en met aantoonbare ervaring in het uitvoeren van representatieve onderzoeken. De opzet en uitvoering dienen te geschieden zoals voorgeschreven door NLO. De kosten zijn voor de opdrachtgever, de zender.

Controle

 • Voor aanvang van het onderzoek (voor start veldwerk) en na afloop van het onderzoek
  (bij oplevering van resultaten) controleert NLO of het onderzoek voldoet aan de eisen van aanvullend bereiksonderzoek NLO. Daartoe krijgt NLO inzicht in de methodologische opzet alsmede in de resultaten (voor zover relevant voor het bereik). NLO bepaalt of de
  publicatie van de resultaten mag geschieden onder de vlag van NLO/NLO ‘keurmerk’.

Kosten keurmerk NLO

 • De kosten voor het voeren van het NLO keurmerk bedragen, naast de onderzoekskosten, €400,-

Eisen aanvullend bereiksonderzoek NLO

Vraagstelling

 • Multiple day-after recall
 • Voor radio luisteren algemeen
 • Voor specifieke radiozenders

Vraagstelling:

 • Wanneer heeft u voor het laatst naar de radio geluisterd?

Gisteren

Afgelopen week, maar niet gisteren

1 tot en met 4 weken geleden

1 tot en met 12 maanden geleden

Langer geleden

Nooit

 • Wanneer heeft u voor het laatst naar <radiozender> geluisterd? (radiozenders rouleren)

Gisteren

Afgelopen week, maar niet gisteren

1 tot en met 4 weken geleden

1 tot en met 12 maanden geleden

Langer geleden

Nooit

Voordeel multiple day-after recall:

 • Nabijheid in de tijd -> makkelijk te herinneren
 • Rapportage over zowel gemiddeld dagbereik als gemiddeld weekbereik mogelijk

Eventuele aanvullende vragen niet relevant voor bereiksmeting

 • Andere vragen, bijvoorbeeld specifiek over de zender zelf, komen altijd na de multiple day-after recall vragen.

Methode

 • Telefonisch
 • Online
 • Andere methoden, mits goed beargumenteerd kan worden dat dit tot een a-selecte steekproef leidt.

Argumentatie: controle over steekproefkader en steekproeftrekking.

Steekproefkader

 • Het steekproefkader moet zijn gedefinieerd op basis van variabelen die voorkomen in de Gouden Standaard.

Publicatiesteekproef

 • De publicatiesteekproef is het steekproefkader of uitsplitsingen daarvan.

Duur veldwerk

 • Minimaal één hele week, met een gelijke verdeling respons over de weekdagen.

Periode veldwerk

 • Bij voorkeur niet in juli/augustus/december: geen representatieve maanden.
 • Niet (alleen) tijdens acties/promoties van eigen zender. Controle hierop door NLO.
 • Tijdens acties/promoties van eigen zender alleen toegestaan indien in combinatie met een bereiksmeting in een ‘reguliere’ periode. Onder ‘reguliere’ periode wordt een periode verstaan waarbij de effecten van de actie/promotie verwaarloosbaar zijn. Bijvoorbeeld de week voor start actie/promotie. Beide weken dienen dan naast elkaar te worden gepubliceerd.

Weging

 • Weging naar de Gouden Standaard. RIM-weging: Weging naar randtotalen.

Publicatie-eisen: Grootte publicatiesteekproef + minimale bereiks eis zenders

 • Grootte publicatiesteekproef: minimaal netto n=500. Minimale bereiks-eis zender: tenminste n=20: alleen zenders met tenminste n=20 bereikten mogen worden gerapporteerd.

Publicatieregels

 • Resultaattypen: publicatie over gemiddeld dagbereik en gemiddeld weekbereik. Geen publicatie over andere resultaattypen waar in het NLO luisteronderzoek over wordt gepubliceerd.
 • Gemiddeld dagbereik en gemiddeld weekbereik mogen zowel voor eigen zender, als voor concurrerende zenders worden gepubliceerd.
 • Publicatie van bereik geschiedt binnen steekproefkader of splitsdoelgroepen van steekproefkader o.b.v. GS variabelen. Publicatie van bereik mag dus niet uitsluitend over radioluisteraars.
 • Altijd vermelding van steekproefkader, periode, methode.
 • Bronvermelding: uitvoerend onderzoeksbureau + de vermelding ‘’De onderzoeksopzet en -uitvoering voor de bereiksmeting zijn goedgekeurd door Stichting NLO, de resultaten zijn niet afkomstig uit het NLO en om die reden kunnen er afwijkingen zijn.