Reclamebereik

Vanaf 2012 heeft ruim twee jaar een onderzoek met elektronische meters gelopen, parallel aan het luisteronderzoek met radiologs. Daarvoor is de Mediawatch van GfK ingezet.

Aan dit onderzoek waren de volgende doelen gekoppeld:

  • Leren: leren over de meter voor mogelijke verdere ontwikkelingen
    in de toekomst.
  • Inzicht in minuutpatronen: hoe zien luisterpatronen er binnen een
    programma uit.
  • Inzicht in reclamebereik: wordt er naar reclame meer/minder
    geluisterd in vergelijking met andere programmering?

Na twee jaar is er veel geleerd over het gebruik van de meter en kan inzicht worden geboden in reclamebereik.

Zie hier voor een Q&A over elektronisch meten, verkregen inzichten en reclamebereik.

Radioreclame wordt gemiddeld 3 procent beter beluisterd dan andere programmering. Dit komt vooral doordat reclame wordt uitgezonden rond goed beluisterde momenten, zoals het nieuws. Er zijn dan meer inschakelingen dan wegschakelingen. Het reclamebereik wordt per zender uitgedrukt in de vorm van reclame-indexen. Een reclame-index geeft aan met welke factor een minuut met reclame beter of slechter wordt beluisterd dan het kwartier waarin de reclameminuut valt. De reclame-indexen zijn gebaseerd op 10+, heel 2013, alle dagen van de week.

Kijk in de onderstaande tabel voor een overzicht van de reclame-indexen per zender.