nationaal luisteronderzoek

Werving

De werving van het panel dat middels logs (dagboeken) deelneemt aan het Nationaal Luister Onderzoek is opgesplitst in twee delen: werving middels telefonische RDD (Random Digit Dialing) en werving uit het GfK Online Panel (Access Panel). Het doel is om per jaar over minimaal 45.000 radiologs en 7.500 radiologs per 2-maandelijkse periode te kunnen rapporteren met een verdeling van circa tweederde deel afkomstig uit RDD en een derde deel afkomstig uit het Acces Panel.
Deelname aan radiopanel

Bij werving voor het radiopanel wordt respondenten in eerste instantie gevraagd zes logs in te vullen. Iedere respondent die het zesde log heeft ingevuld en waarvan het e-mail adres bekend is, wordt per e-mail gevraagd om nog door te gaan tot twaalf logs.

Vragenlijsten

Bij de werving van de respondenten wordt een basisvragenlijst afgenomen, waardoor achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd en opleiding bekend zijn. Daarnaast bevat het eerste radiolog van elke respondent een zogenaamde leefstijlvragenlijst, dat meer inzicht geeft in interesses en overtuigingen van de respondenten.

Radiologs

De radiologs kunnen zowel op papier als online via de laptop, PC, smartphone en tablet worden ingevuld. Respondenten kunnen gedurende hun invulweek alle verschillende invulmogelijkheden gebruiken en continu switchen tussen pc, laptop, smartphone en tablet, terwijl hun gegevens behouden blijven. Het radiolog begint op zaterdagochtend 06.00 uur en bevat zeven dagen (dus tot zaterdagochtend 06.00 uur de week erna). De respondenten kruisen hun luistergedrag per kwartier aan. Naast de zender(s) die ze beluisteren, wordt ook gevraagd om de luisterplaats aan te kruisen (keuze uit “thuis”, “in de auto/onderweg”, “op het werk/school” of “elders/weet niet”).

Benieuwd hoe het radiolog eruit ziet en hoe het invullen werkt? Bekijk onderstaande video:Allochtonenbegeleiding

Ter bevordering van de respons binnen de groep allochtonen, vindt er persoonlijke begeleiding in de vorm van telefonisch contact plaats bij het invullen van het radiolog.

Weging en populatieaantallen

Voordat de berekening van de luistercijfers begint, wordt voor elke respondent een weegfactor per dag berekend. Het weegproces is bedoeld om de verschillen in respons tussen diverse doelgroepen te corrigeren. De populatie-aantallen waar naartoe wordt gewogen, zijn afkomstig uit de meest recente MOA Gouden Standaard.