Privacy

Privacyverklaring Stichting NLO


Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO), gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor het onderzoek naar het radioluistergedrag van de Nederlandse bevolking en de rapportering daarvan. Het NLO zorgt tevens voor aanpassingen en innovaties in de methode van het luisteronderzoek. 

Stichting NLO is een “Joint Industry Committee”, een organisatievorm waarin alle marktpartijen vertegenwoordigd zijn. De partners van NLO zijn: NPO, Audify, bvA en PMA.

Het doel van Stichting NLO is het uitvoeren en doen uitvoeren van luisteronderzoek naar radio-uitzendingen ten behoeve van omroepinstellingen, waaronder ook begrepen instellingen die zich bezighouden met reclame-uitzendingen bij die omroepinstellingen, adverteerders en mediabureaus. Doelstelling van de Stichting is het meten van luisterdichtheden naar radio-uitzendingen onder de Nederlandse bevolking en het rapporteren van deze luisterdichtheden en daarvan afgeleide resultaattypen.

Stichting NLO is in eerste instantie het beste te benaderen via info@nationaalluisteronderzoek.nl. Het kantoor wordt bemand door Frans Kok. 

Om haar functie te vervullen, heeft Stichting NLO contact nodig met haar stakeholders en de mensen die in de mediabranche werken. Dat doet Stichting NLO via haar websites en via email. De websites die Stichting NLO gebruikt zijn: nationaalluisteronderzoek.nl en nationaalmediaonderzoek.nl. Er worden geen cookies bijgehouden, er is geen advertentiemogelijkheid voor derden mogelijk op de websites van Stichting NLO, er worden geen persoonsgegevens gevraagd. Stichting NLO raadpleegt Google Analytics voor het inzichtelijk maken van populaire pagina’s binnen haar websites.


Stichting NLO heeft van haar relaties (radiobedrijven, adverteerders, mediabureaus, reclamebureaus, pers) een database van bedrijfsnaam, persoonsnaam, mailadres(sen) en functie om uitnodigingen voor bijeenkomsten, nieuwsbrieven, rapportages en persberichten te zenden met informatie over radio en het luisteronderzoek. Stichting NLO zal deze informatie nooit aan derden afstaan. De persoonsgegevens blijven in file tot dat de persoon aangeeft geen informatie meer wenst te ontvangen of de betreffende functie niet meer uitvoert. Alle relaties van Stichting NLO hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn of haar gegevens.


Stichting NLO betracht alle zorgvuldigheid in het verwerken van de persoonsgegevens. Klachten over het handelen van Stichting NLO in het kader van de gegevensverwerking kunnen gericht worden aan: info@nationaalluisteronderzoek.nl.

Amsterdam, maart 2021