Privacy

Online luisteren naar radiozenders

Als aanvulling op de meting van het bereik van radiozenders met behulp van radiologs registreert en bewerkt NLO ook data van online beluistering. Deze data worden aan NLO geleverd door de afzonderlijke radiozenders en worden door het bedrijf Reports bewerkt tot gemiddelde totaalcijfers in een dashboard. Deze cijfers zijn voor intern gebruik door de radiozenders en worden verder niet gepubliceerd.

De doelstelling voor het verzamelen van de data van online beluistering is: ‘het neerzetten van een marktstandaard en het leveren van verifieerbare cijfers van stream starts en volumes per radiozender‘.

Op de sites van de radiozenders wordt conform de GDPR privacy wetgeving over de registratie van online beluistering gemeld dat:

  • Deze gegevens over online beluistering voor statistische doeleinden worden verzameld en worden verwerkt door NLO/Reports
  • Individuele luistergegevens maximaal een maand bewaard worden
  • Online luisteraars het recht hebben om hun eigen gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen

Op de site van de radiozenders staan contactgegevens vermeld waar men een dergelijk verzoek voor de desbetreffende radiozender kan indienen. Dat kan het algemene informatie of contact adres zijn.

Heeft u vragen over de procedure? Mail deze aan info@nationaalluisteronderzoek.nl