NLO Podcast Standaard

NLO brengt het gebruik van podcast en audio on demand in kaart zodat voor alle uitgevers vergelijkbare cijfers gerapporteerd worden. Hiertoe werkt NLO samen met Triton Digital die via haar Podcast Metrics meetservice de industriestandaard biedt voor gevalideerde online audiodata. Tritons meetservice is gecertificeerd door het IAB Tech Lab en voldoet daarmee aan de IAB Podcast Measurement Technical Guidelines, de internationale standaard voor het meten en rapporteren van podcast en audio on demand. Triton meet en/of bewerkt de data van derden aan de hand van exact dezelfde regels en uitgangspunten, zodat voor alle partijen vergelijkbare cijfers gerapporteerd kunnen worden.

Triton is verantwoordelijk voor het verzamelen en bewerken van de data. Onder auspiciën van NLO worden de resultaten gepubliceerd in de vorm van maandelijkse toplijsten.

Audio on demand

De standaard betreft alle audio die on demand kan worden opgevraagd, gedownload of gestreamd. Een belangrijk kenmerk is dat het niet gaat om de consumptie van live of lineaire radio. Alles wat live broadcast is, valt buiten het kader van de NLO Podcast Standaard (hiervoor is de NLO Streaming Standaard ontwikkeld). Programma’s of delen van programma’s die eerder lineair zijn uitgezonden en later worden teruggeluisterd, vallen wél binnen de definitie van audio on demand.

In de publicaties maken we onderscheid in twee classificaties: podcast en broadcast:

 • een podcast is een audioprogramma, meestal bestaande uit meerdere afleveringen, dat gebruikers via het internet kunnen streamen of downloaden en kunnen beluisteren op eigen gekozen momenten;
 • broadcast is voor alle audio on demand programma’s die eerder geheel of gedeeltelijk live/lineair zijn uitgezonden, in de lijsten aangeduid met een radiosymbool achter de titel.

Censusdata

De data bestaan uit tellingen van downloads en audiostreams: censusdata. Censusdata bieden inzicht in volumes en worden verzameld aan de hand van registraties via logfiles en/of webanalytics tools. Censusdata worden ook wel aangeduid als totaalmetingen: alle relevante acties op een digitaal apparaat kunnen worden geregistreerd, verwerkt en gerapporteerd.

Deze (big) data komen dus niet uit een steekproef van respondenten of een panel, maar zijn gebaseerd op het hele universum. Censusdata bieden ook de mogelijkheid om het volume van audio formats te registreren die in een panelonderzoek, zoals het Nationaal Luister Onderzoek, te weinig waarnemingen realiseren om betrouwbaar gerapporteerd te worden. Censusdata zijn dus uitermate geschikt om te rapporteren over alle audio formats heen, klein en groot, mits de databewerking is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten.

Belangrijk om te benadrukken: censusdata hebben betrekking op apparaten en niet op personen. Op basis van censusdata alleen, is het niet mogelijk om aan te geven wat het profiel is van de mediaconsument achter de cijfers en ook is het niet mogelijk om bereik te rapporteren.

De NLO Podcast Standaard vormt dan ook niet de currency, zoals het Nationaal Luister Onderzoek wél biedt.

De NLO Podcast Standaard zet de marktstandaard neer die op basis van een transparante aanpak vergelijkbare cijfers levert die door marktpartijen kunnen worden gebruikt.

Twee toplijsten

De NLO Podcast Standaard bestaat uit twee overzichten, verdeeld naar:

 1. Audiotitels Top 100
 2. Mediabedrijven

Resultaten

De ranglijsten worden gemaakt op basis van het aantal downloads of streamstarts gerealiseerd in een periode van vier of vijf weken (maandag 00:00 uur tot zondag 24:00 uur) die nauw aansluiten bij de kalendermaand. De cijfers zijn gebaseerd en gesorteerd op het weekgemiddelde.

Ongeldige downloads en podcasts of audio on demand files die zijn gedownload of gestreamd buiten Nederland worden eruit gefilterd.

Begrippen

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste begrippen:

Aantal actieve podcasts

De optelsom van alle podcasttitels die tijdens de rapportageperiode ten minste één gekwalificeerde download hebben gehad.

Gemiddeld aantal downloads

Downloads zijn unieke bestandsverzoeken die zijn gedownload (unique file requests). Dit omvat volledige downloads, progressieve downloads en gedeeltelijke downloads in overeenstemming met de IAB Podcast Measurement Technical Guidelines versie 2.0.

Om tot unieke verzoeken te komen, worden meerdere verzoeken van hetzelfde IP-adres, user-agent, aflevering en datum gefilterd.

Gemiddeld aantal gebruikers

Een gebruiker is een uniek -via internet- verbonden apparaat waarop een audiobestand wordt gedownload voor onmiddellijke of uitgestelde beluistering. Gebruikers worden geïdentificeerd door een combinatie van het IP-adres en user-agent in overeenstemming met de filterregels die worden beschreven in de IAB Podcast Measurement Technical Guidelines versie 2.0.

Belangrijk om te benadrukken is dat de gedownloade content niet per definitie hoeft te worden beluisterd; we registreren in hoofdzaak downloads waar het podcast betreft.

Om die reden hebben we ervoor gekozen de term gebruiker te hanteren in plaats van luisteraar om zo eventuele verwarring te voorkomen.

Aantal nieuwe afleveringen

Het aantal nieuwe afleveringen dat tijdens de rapportageperiode is uitgebracht.

Rangwijziging

Gerapporteerd wordt of de titel in de ranking is gestegen, gedaald of gelijk is gebleven ten opzichte van de vorige rapportage.

De vermelding “N” in de kolom geeft aan dat de titel nieuw is in deze rapportage, ofwel geheel nieuw (dus een debuut maakt), of terugkeert in de rapportage nadat het in de voorlaatste rapportage niet is verschenen.

Ongeldige downloads

Wat zijn ongeldige downloads?

 • Downloads korter dan een minuut.
 • Downloads ontstaan door bots, spiders of verdachte user agents.
 • Downloads gecreëerd door datacenters en intern verkeer bij uitgevers.
 • Meerdere downloads van een aflevering op één dag door dezelfde gebruiker.
 • Andere op verdachte activiteiten gebaseerde filtratie (handmatig of automatisch).

Podcastcategorieën

 • Kunst & Cultuur
 • Zakelijk
 • Humor
 • Educatie
 • Fictie
 • Overheid
 • Gezond leven
 • Geschiedenis
 • Gezin
 • Vrijetijd
 • Muziek
 • Nieuws
 • Religie & Spiritualiteit
 • Wetenschap
 • Mens & Maatschappij
 • Sport
 • TV & Film
 • Technologie
 • Misdaad

Bronnen en contact

Kijk via het ‘cijfers’ in het hoofdmenu naar de resultaten van de NLO Podcast Standaard of ga direct naar Online Audio Data.

Meer informatie over Triton podcast en audio on demand metingen:

https://www.tritondigital.com/solutions/audience-measurement/details#podcast-metrics

Contact opnemen:

Alle vragen en opmerkingen over deze publicatie kun je mailen naar info@nationaalluisteronderzoek.nl