Onderzoek

NMO Luisteronderzoek

Het onderzoek van NLO bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt uitgevoerd door het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Op basis van dit NMO-Luisteronderzoek worden onder andere de luisteraandelen van de deelnemende zenders bepaald en de resultaten bieden de basis voor het plannen van reclamecampagnes. Het NMO Luisteronderzoek is om die reden de currency voor de in- en verkoop van reclameruimte.  

IP Standaard

Door de toegenomen digitalisering van de mediaconsumptie is het luisteren naar radio en audio in het algemeen aan veranderingen onderhevig. Online en/of uitgesteld luisteren zijn daar goede voorbeelden van. NLO volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft recent een standaard ontwikkeld die deze nieuwe luistervormen in kaart brengt.