Onderzoek

Nationaal Luister Onderzoek

Het onderzoek van NLO bestaat uit twee delen. Het eerst deel draagt ook de naam van de organisatie en staat bekend als het Nationaal Luister Onderzoek. Op basis van dit onderzoek worden bijvoorbeeld de luisteraandelen van de deelnemende zenders bepaald en de output van NLO biedt de basis voor het plannen van reclamecampagnes. Het NLO is om die reden de currency voor de in- en verkoop van reclameruimte.  

IP Standaard

Door de toegenomen digitalisering van de mediaconsumptie is het luisteren naar radio en audio in het algemeen aan veranderingen onderhevig. Online en/of uitgesteld luisteren zijn daar goede voorbeelden van. NLO volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft recent een standaard ontwikkeld die deze nieuwe luistervormen in kaart brengt.