NLO

NLO

Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) is per 1 januari 2012 actief en verantwoordelijk voor het onderzoek naar het radioluistergedrag van de Nederlandse bevolking en de rapportering daarvan. Het NLO zorgt tevens voor aanpassingen en innovaties in de methode van het luisteronderzoek.

 

Doel

Het doel van Stichting NLO is het uitvoeren en doen uitvoeren van luisteronderzoek naar radio-uitzendingen ten behoeve van omroepinstellingen, waaronder ook begrepen instellingen die zich bezig houden met reclame-uitzendingen bij die omroepinstellingen, adverteerders en mediabureaus. Doelstelling van de Stichting is het meten van luisterdichtheden naar radio-uitzendingen onder de Nederlandse bevolking en het rapporteren van deze luisterdichtheden en daarvan afgeleide resultaattypen.

De gerapporteerde resultaten uit het NMO Luisteronderzoek is een, zowel door de media-aanbieder als de media-afnemer, vertrouwde kwantitatieve maatstaf waarmee de mediaprestatie die wordt aangeboden en afgenomen kan worden gemeten.

 

Bestuur

Het Bestuur van NLO vormt het beleid en ziet erop toe dat het beleid wordt uitgevoerd. Het NLO-bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Medy van der Laan
 • PMA: Thijs Muller en Johan Smit
 • bvA: Henriette van Swinderen en Mariëlle Slenders
 • RAB: Liedewij Hentenaar, Frank Eijken en Twan de Haan
 • NPO: Jurre Bosman

 

Technische commissie

NLO heeft een Technische Commissie (TC) die op basis van de expertise van de leden onderzoekstechnische aanbevelingen doet aan het bestuur. De TC bestaat uit de volgende personen:

 • NLO: Yvette van den Berg
 • PMA: Jikke Romijn
 • bvA: Ruben de Groot
 • RAB: Jan Willem van Dorsen, Mario van Asdonck en Sheng Song
 • NPO: Wim Steeneveld


Partners

Het luisteronderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van NLO. JIC staat voor: “Joint Industry Committee”, een organisatievorm waarin alle marktpartijen vertegenwoordigd zijn. De partners van NLO zijn:

1. Radio-exploitanten verenigd in Audify

 • Stichting Audify is de marketingorganisatie voor alle makers en gebruikers van audio. Audify meet en verkent het bereik, effect en potentieel dat audio merkbouwers biedt. Het deelt kennis via onderzoeken, de website, events en academy door en voor marketing-, communicatie- en audioprofessionals.

2. de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

 • De NPO (Nederlandse Publieke Omroep) is de organisatie die op grond van de Mediawet de samenwerking en coördinatie bevordert tussen de landelijke omroepen. De publieke omroep bestaat, naast de NPO, uit (aspirant)omroepen, bij wet ingestelde programmaorganisaties (NOS, NTR), educatieve omroepen, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag.

3. de bond van adverteerders (bvA)

 • Als belangenbehartiger van het adverterend bedrijfsleven in Nederland, bundelt bvA kennis en kracht van alle adverteerders. bvA biedt transparantie in de relatie tussen bureaus, adverteerders, exploitanten en overheid op het gebied van commerciële communicatie.

4. het Platform Media Adviesbureaus (PMA)

 • Het Platform Media-Adviesbureaus (PMA) behartigt de belangen van een groot deel van de media-adviesbureaus in Nederland.