NLO

NLO

Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) is per 1 januari 2012 actief en verantwoordelijk voor het onderzoek naar het radioluistergedrag van de Nederlandse bevolking en de rapportering daarvan. Het NLO zorgt tevens voor aanpassingen en innovaties in de methode van het luisteronderzoek.

Het radiobereiksonderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de exploitanten (RAB), de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de mediabureaus (PMA) en de adverteerders (BVA). Gezamenlijk vormen zij een Joint Industry Committee (JIC) en zijn opdrachtgever van het luisteronderzoek.


Doel

Het doel van Stichting NLO is het uitvoeren en doen uitvoeren van luisteronderzoek naar radio-uitzendingen ten behoeve van omroepinstellingen, waaronder ook begrepen instellingen die zich bezig houden met reclame-uitzendingen bij die omroepinstellingen, adverteerders en mediabureaus. Doelstelling van de Stichting is het meten van luisterdichtheden naar radio-uitzendingen onder de Nederlandse bevolking en het rapporteren van deze luisterdichtheden en daarvan afgeleide resultaattypen.

De gerapporteerde resultaten uit het Nationaal Luister Onderzoek is een, zowel door de media-aanbieder als de media-afnemer, vertrouwde kwantitatieve maatstaf waarmee de mediaprestatie die wordt aangeboden en afgenomen kan worden gemeten.


Partners

Het luisteronderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van NLO. JIC staat voor: “Joint Industry Committee”, een organisatievorm waarin alle marktpartijen vertegenwoordigd zijn. De partners van NLO zijn:

 • Radio-exploitanten verenigd in het Radio Advies Bureau (RAB)
  • RAB staat voor Radio Advies Bureau en vormt binnen NLO het exploitantendeel. RAB is feitelijk de voorganger van NLO met het Continu Luisteronderzoek, voordat het luisteronderzoek in januari 2012 opging in een JIC. Op dit moment bestaat RAB uit tien exploitanten die gezamenlijk, met de NPO, verantwoordelijk zijn voor de financiering van het luisteronderzoek.
 • de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
  • De NPO (Nederlandse Publieke Omroep) is de organisatie die op grond van de Mediawet de samenwerking en coördinatie bevordert tussen de landelijke omroepen. De publieke omroep bestaat, naast de NPO, uit (aspirant)omroepen, bij wet ingestelde programmaorganisaties (NOS, NPS), educatieve omroepen, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag.
 • de bond van adverteerders (BVA)
  • Als belangenbehartiger van het adverterend bedrijfsleven in Nederland, bundelt BVA kennis en kracht van alle adverteerders. BVA bond van adverteerders (1919) biedt transparantie in de relatie tussen bureaus, adverteerders, exploitanten en overheid op het gebied van commerciële communicatie.
 • het Platform Media Adviesbureaus (PMA)
  • Het Platform Media-Adviesbureaus (PMA) behartigt de belangen van een groot deel van de media-adviesbureaus in Nederland.

Bestuur

Het Bestuur van NLO vormt het beleid en ziet erop toe dat het beleid wordt uitgevoerd.

Het NLO-bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Medy van der Laan
BVA: Hanne Alblas en Marielle Slenders
PMA: Johan Smit en Melanie Vermolen
RAB: Liedewij Hentenaar, Tijmen Bos en Stefan Wayper
NPO: Nicole Engels

Namens NLO is Frans Kok (directeur) aanwezig. Het secretariaat wordt gevoerd door Irma Treur.


Technische Commissie

NLO heeft een Technische Commissie (TC) die op basis van de expertise van de leden onderzoekstechnische aanbevelingen doet aan het bestuur. De TC wordt vanuit de vier bloedgroepen (BVA, PMA, RAB en NPO) gekozen en bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Frans Kok
BVA: vacature
PMA: Thirza Commandeur en Diana Ostermeijer
RAB: Hanka de Bruin, Manon Bink-van Boom en Nienke Jansen
NPO: Willem Mekking

Namens GfK zijn aanwezig: Liesbeth Nekkers, Camiel Camps en André van de Wal.