NLO

NLO

Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) is per 1 januari 2012 actief en verantwoordelijk voor het onderzoek naar het radioluistergedrag van de Nederlandse bevolking en de rapportering daarvan. Het NLO zorgt tevens voor aanpassingen en innovaties in de methode van het luisteronderzoek.

Bestuur

 • Voorzitter: Medy van der Laan
 • PMA: Thijs Muller en Johan Smit
 • BVA: Henriette van Swinderen en Marielle Slenders
 • Audify: Liedewij Hentenaar, Frank Eijken en Twan de Haan
 • NPO: Jurre Bosman
 • Namens NLO is Frans Kok (directeur) tijdens de vergaderingen aanwezig. Het secretariaat wordt gevoerd door Irma Treur.

Technische commissie

 • Voorzitter: Frans Kok (NLO)
 • NLO: Yvette van den Berg
 • PMA: Jikke Romijn
 • BVA: Ruben de Groot
 • Audify: Jan Willem van Dorssen, Mario van Asdonck en Sheng Song
 • NPO: Wim Steeneveld
 • Namens Ipsos zijn Irena Petric, Willem Mekking en André van de Wal bij de vergaderingen aanwezig.

Partners

 • Audify vormt binnen NLO het exploitantendeel. Audify is feitelijk de voorganger van NLO met het Continu Luisteronderzoek, voordat het luisteronderzoek in januari 2012 opging in een JIC. Op dit moment bestaat Audify uit tien exploitanten die gezamenlijk, met de NPO, verantwoordelijk zijn voor de financiering van het luisteronderzoek.
 • De NPO (Nederlandse Publieke Omroep) is de organisatie die op grond van de Mediawet de samenwerking en coördinatie bevordert tussen de landelijke omroepen. De publieke omroep bestaat, naast de NPO, uit (aspirant)omroepen, bij wet ingestelde programmaorganisaties (NOS, NPS), educatieve omroepen, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag.
 • Als belangenbehartiger van het adverterend bedrijfsleven in Nederland, bundelt BVA kennis en kracht van alle adverteerders. BVA bond van adverteerders (1919) biedt transparantie in de relatie tussen bureaus, adverteerders, exploitanten en overheid op het gebied van commerciële communicatie.
 • Het Platform Media-Adviesbureaus (PMA) behartigt de belangen van een groot deel van de media-adviesbureaus in Nederland