Elektronische meettechnieken

Mediawatch

Vanaf 2012 is er naast het radiologpanel ruim twee jaar een meterpanel actief geweest. Het doel van de meter was een detaillering van het luistergedrag naar minuutniveau, inzicht in reclamebereik en leren voor de toekomst. Maandelijks droegen 400 respondenten gedurende een periode van twee weken een Mediawatch. Voor het bepalen welke radiozender bij elke respondent op welk moment hoorbaar was, werden de geluidssamples uit het horloge vergeleken met het geluid van elke radiozender uit de meting.

Voor het bepalen van reclamebereik was over een langere periode data nodig. De resultaten van het reclamebereik uit 2013 zijn te vinden onder ‘reclamebereik’.

Testen met andere elektronische meters

Doordat de Mediawatch heeft overtuigd van de mogelijkheden voor meten op minuutniveau, worden er op dit moment alternatieven getest. Doel is om inzichten in de verschillende devices te krijgen om zodoende een weloverwogen keuze voor toekomstig luisteronderzoek te kunnen maken.