nationaal luisteronderzoek

Currency

Het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) wordt uitgevoerd door GfK en levert de ‘currency’ op basis waarvan luisteraandelen van radiostations worden berekend en reclamecampagnes worden gepland. Het luistergedrag wordt in een panel per kwartier gemeten met behulp van een radiolog (7.500 dagboeken per 2-maandelijkse periode).

Onderstaand de kwalitatieve veranderingen die de laatste jaren in het radiologonderzoek zijn doorgevoerd:

  • Extra aandacht voor werving en begeleiding van allochtone respondenten.
  • Weging naar een onafhankelijke bron voor geclaimde luistertijd: de Media Standard Survey
  • Meting op alle dagen van het jaar
  • Het gebruik van gelijke logs over alle perioden
  • De mogelijkheid om het radiolog in te vullen op smartphone of tablet, naast de bestaande invulmethoden via laptop/PC en papier.

Voor een overzicht voor de timing van de invoering van de veranderingen alsmede het effect ervan, klik hier.

Daarnaast zijn er in het recente verleden diverse tests uitgevoerd met elektronische meettechnieken. Vanaf 2012 is er ruim twee jaar een meterpanel van 400 respondenten actief geweest, die gebruik maakte van de Telecontrol Mediawatch, een horloge dat automatisch geluid registreert. Met behulp van audiomatching software kan achteraf elektronisch worden vastgesteld of en naar welke radiozenders panelleden hebben geluisterd.

De resultaten van dit meterpanel zijn onder meer gebruikt om inzicht te bieden in reclamebereik. Het reclamebereik wordt uitgedrukt in reclame-indexen. Een uitgebreide tabel hierover vindt u op deze pagina.

In 2014, 2015 en eerste helft 2016 zijn er parallel aan het radiologonderzoek diverse tests geweest voor het meten van radioluistergedrag op minuutniveau. Er is met name getest met apps op smartphones.