Cijfers

Cijfers en rapportages

De onderzoeken die NLO laat uitvoeren leveren met een zekere regelmaat data en rapportages voor diverse doelgroepen. De bekendste rapportage is die van de luistercijfers op basis van de currency. Deze worden elke maand op de website gepubliceerd. Nieuw zijn de rapportages op basis van de IP Standaarden. Ook deze verschijnen maandelijks op de site van NLO. 

De publicatiedata van alle rapportages zijn weergegeven in dit schema