NATIONAAL LUISTER ONDERZOEK

Voor de definities van de resultaattypen, de calculatieregels en de rapportageregels is onderstaand document opgesteld.