Audiomonitor

INLEIDING

AudioMonitor

De AudioMonitor is de opvolger van het Audio Distributie Onderzoek (ADO) en brengt in kaart waar, wanneer en hoe de Nederlander naar audio luistert. De meest recente meting is in september 2019 gepubliceerd.

HET ONDERZOEK

Beluistering van radio verloopt via een brede waaier aan apparaten: niet alleen via het radiotoestel en de autoradio, maar ook via mobiele telefoon, PC, laptop en recent zijn daar ook de smart speakers (zoals Google Home, Apple HomePod, Amazon Echo) aan toegevoegd. Radio kan ook via verschillende distributiewijzen worden ontvangen, zoals FM/AM, DAB+, internet, digitale TV of analoge kabel. Het AudioMonitor (ADO) geeft inzicht in het gebruik van deze apparaten en distributiewijzen voor live radio luisteren. Daarnaast is in dit onderzoek het luisteren naar podcasts, muziekdiensten zoals Spotify en YouTube, eigen muziek, en TV muziekzenders gemeten.

DOELSTELLING

Het doel van het audio distributieonderzoek is het in kaart brengen van de radio- en audiobeluistering (inclusief apparaten, distributiewijzen, type beluistering) op basis van het luistervolume naar zenders/audio. Hierbij is aangesloten bij de huidige meetmethode van luistercijfers middels het eDiary.

VELDWERK

Alle respondenten hebben een vooraankondiging ontvangen met daarin de weekdag waarover zij het eDiary moesten invullen. Het veldwerk (uitsturen van de vragenlijst en herinneringen) liep van dinsdag 14 mei t/m donderdag 30 mei 2019.

De vragenlijst en het eDiary zijn ingevuld door 5.289 respondenten.
STEEKPROEF

De respondenten komen uit  het GfK Online panel dat bestaat uit ca. 100.000 personen. De steekproef is Nederlands representatief 13+ naar geslacht en leeftijd. Respondenten zijn gespreid over de weekdagen ondervraagd.

RESULTATEN

De belangrijkste resultaten van de AudioMonitor zijn vastgelegd in bovenstaande animatie. Meer informatie vindt u in deze presentatie.

Audiomonitor, een interview

Bekijk hieronder het interview over de Audiomonitor met Frans Kok en Liedewij Hentenaar uit 2019.