Aanpassingen luisteronderzoek 2012

Aanpassingen in het NLO vanaf 2012

Het NLO is internationaal één van de toonaangevende radio onderzoeken. De partijen binnen het NLO zijn continu bezig met het verbeteren van het Nationaal

LuisterOnderzoek. Doel hiervan is om het luistergedrag van de Nederlandse bevolking zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Aanpassingen die binnen het radiologonderzoek in 2012 zijn gedaan:

  1. Respondentbegeleiding van allochtone jongeren.
  2. Het gebruiken van een weegnorm naar ingeschatte luistertijd uit een nieuw beschikbare onafhankelijke bron, de Media Standaard Survey (MSS).
  3. Het meten van alle dagen in de tweemaandelijkse periode in plaats van 8 weken.
  4. Het gebruik van gelijke logs over alle perioden.

1. Respondentbegeleiding van allochtone jongeren

2. Gebruikt van weegnorm ingeschatte luistertijd uit MSS

3. Meten van alle dagen in de tweemaandelijkse periode

4. Gebruik gelijke logs alle perioden (vakantievraag)

Echter per januari 2013 wordt de vakantievraag niet langer gerapporteerd:

5. Gebruik van smartphone en tablet als invulmethode voor het radiolog