nationaal luisteronderzoek

Aanpassingen in het NLO vanaf 2012

Het NLO is internationaal één van de toonaangevende radio onderzoeken. De partijen binnen het NLO zijn continu bezig met het verbeteren van het Nationaal

LuisterOnderzoek. Doel hiervan is om het luistergedrag van de Nederlandse bevolking zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Aanpassingen die binnen het radiologonderzoek in 2012 zijn gedaan:

 1. Respondentbegeleiding van allochtone jongeren.
 2. Het gebruiken van een weegnorm naar ingeschatte luistertijd uit een nieuw beschikbare onafhankelijke bron, de Media Standaard Survey (MSS).
 3. Het meten van alle dagen in de tweemaandelijkse periode in plaats van 8 weken.
 4. Het gebruik van gelijke logs over alle perioden.

1. Respondentbegeleiding van allochtone jongeren

 • Aanpassing: jonge allochtonen worden gedurende de week van hun radiolog om de dag gebeld en geholpen met het invullen van hun radiolog. Voorheen was er geen persoonlijke begeleiding.
 • Doel: verhogen respons jonge allochtonen, met name de groep 15-34 Turken/Marokkanen/Surinamers/Antillianen woonachtig in (zeer) sterk stedelijke gebieden.
 • Verbetering: deze groep is nu beter vertegenwoordigd in het onderzoek en er kan eerder over gerapporteerd worden.
 • Timing: Toegepast vanaf januari 2012.
 • Resultaat: In 2011 vulde gemiddeld 17% van de oorspronkelijk geworven respondenten (toezeggers) uit deze doelgroep het log in, over heel 2012 was dit 32%. Een verbetering, echter de laatste maanden van 2012 (november en december) is de logrespons sterk afgenomen: gemiddeld zaten er n=95 jongere TMSA-ers in de tweemaandelijkse steekproef, in november-december 2012 waren dat er n=75. Momenteel wordt bekeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de logrespons structureel te verbeteren.

2. Gebruikt van weegnorm ingeschatte luistertijd uit MSS

 • Aanpassing: de weegbron ‘ingeschatte luistertijd’ komt uit een onafhankelijke bron, het Media Standard Survey (MSS). Voorheen was deze weegbron afkomstig uit de Radio Basis Ondervraging van het luisteronderzoek. Een veronderstelling was dat panelleden in het NLO vanwege hun deelname meer affiniteit hebben met het medium radio en daardoor ook meer/langer luisteren dan gemiddeld. Dit zou leiden tot een overschatting in luistertijd in het luisteronderzoek
 • Doel: verbeteren van de weergave van het luistergedrag.
 • Verbetering: wegen naar een onafhankelijke bron, waardoor het werkelijke luistergedrag nog beter in kaart wordt gebracht. Aan het luistergedrag zelf is niets veranderd.
 • Timing: toegepast in ruwe data vanaf juli-augustus 2012.
 • Resultaat/invloed op luistercijfers: structurele daling in de luisterdichtheid. In de MSS is het aandeel lichte luisteraars namelijk hoger en het aandeel zware luisteraars lager in vergelijking met de RBO. Dat betekent bij doorvoering van de weegnorm uit de MSS, dat de lichtere luisteraars een hogere weegfactor meekrijgt en dus zwaarder mee gaat wegen in het luisteronderzoek dan voorheen. Het omgekeerde geldt juist voor zware luisteraars.

3. Meten van alle dagen in de tweemaandelijkse periode

 • Aanpassing: alle dagen van het jaar worden gemeten, voorheen was dit acht weken in elke tweemaandelijkse periode. Er zijn geen 2-3 dagen per maand meer die buiten de meting vallen.
 • Doel: continue meting van het luistergedrag.
 • Verbetering: volledige meting van radio luisteren. Alle evenementen vallen volledige in de rapportage.
 • Timing: toegepast in ruwe data vanaf augustus-september 2012.
 • Resultaat/invloed op luistercijfers: geen direct zichtbaar effect op luisterdichtheid door het jaar heen. In december ligt de luisterdichtheid iets hoger omdat nu alle evenementendagen gemeten worden.

4. Gebruik gelijke logs alle perioden (vakantievraag)

 • Aanpassing: de vakantievraag die voorheen alleen juli-augustus werd gesteld, is in 2012 het hele jaar door gesteld.
 • Doel: verbeteren registraties vakanties en daarmee luistergedrag.

Echter per januari 2013 wordt de vakantievraag niet langer gerapporteerd:

 • Binnen NLO bestond onzekerheid of de huidige vakantievraag op de juiste manier was opgenomen in het radiolog. Het vermoeden was dat het de respondent te makkelijk werd gemaakt om ‘met vakantie naar het buitenland’ op te geven en het radiolog te retourneren naar GfK.
 • Daarom is begin 2013 een validatietest uitgevoerd op de vakantievraag door GfK.
 • Deze heeft geleid tot het inzicht dat de huidige vraagstelling niet leidt tot het correct invullen van vakanties: er werden significant meer vakanties in het radiolog ingevuld dan volgens de validatietest correct zou zijn, hetgeen resulteert in een lagere luisterdichtheid/bereik in 2012 dan zou moeten.
 • NLO heeft besloten de vakantievraag vanaf januari 2013 niet langer te rapporteren en de vraag uit het radiolog te halen.
 • De respondentinstructie is per 1 juli aangepast: ook bij verblijf in het buitenland moet het radiolog worden ingevuld. Indien wordt geluisterd naar en buitenlandse zender, kan die onder ‘overige zenders’ worden ingevuld.
 • Overigens bestaat er voor respondenten nog steeds, zoals voorheen, de mogelijkheid om in het radiolog aan te geven dat ze een dag/dagdeel niet hebben geluisterd. Echter de reden ‘vakantie in het buitenland’ is vervallen.

5. Gebruik van smartphone en tablet als invulmethode voor het radiolog

 • Aanpassing: aan het panel wordt de mogelijkheid geboden om het radiolog (ook) via mobiele devices zoals een smartphone en tablet in te vullen. De reeds bestaande methoden (PC/laptop en papier) blijven bestaan.
 • Doel: de respons verhogen.
 • Verbetering: het makkelijker maken voor respondent om hun radioluistergedrag bij te houden.
 • Timing: toegepast vanaf augustus 2015.
 • Resultaat/invloed op luistercijfers: geen direct zichtbaar effect op luisterdichtheid.