Bezit van mobiele devices en het gebruik daarvan om te internetten groeit door

Bezit van mobiele devices en het gebruik daarvan om te internetten groeit door

Rapportage Media Standaard Survey 2017 beschikbaar

De organisaties voor de Nederlandse mediabereiksonderzoeken, NLO, NOM, SKO en VINEX hebben voor de zevende keer een rapportage over mediagebruik en –gedrag uit de Media Standaard Survey uitgebracht.

In de rapportage komen de belangrijkste resultaten van mediagebruik op diverse locaties en platformen aan de orde, zoals:

  • Vrijwel iedereen in Nederland (94%) maakt gebruik van internet, 65 plussers en laag opgeleiden gaan verder met hun inhaalslag
  • Het bezit en gebruik van mobiele devices is significant toegenomen, 80% van de Nederlanders gebruikt de smartphone om te internetten en 60% gebruikt een tablet om te internetten
  • Het radio luisteren via de smartphone (21%) en audiostreamer (6%) is significant gestegen
  • Radio heeft met 146 minuten per dag het grootste aandeel in de totale audioconsumptie (gemiddeld 197 minuten per dag). Driekwart van de luistertijd gaat naar radio en dat aandeel is sinds 2015 stabiel gebleven
  • 46% van de 20-34 jarigen leest weleens een dagblad/krant via de smartphone
  • 24% van de 20-34 jarigen leest weleens een tijdschrift/magazine via de smartphone
  • Het aantal huishoudens met een connected/Smart TV (directe toegang tot internet via TV-toestel) is verder significant gestegen naar 44% in 2017
  • Nederlanders van 20-34 jaar kijken het meest buitenshuis TV (56%)

De Media Standaard Survey (MSS) wordt sinds 2011 uitgevoerd door KANTAR TNS, in opdracht van de Nederlandse mediabereiksonderzoeken. Deze gezamenlijke Establishment Survey levert normcijfers op die in de afzonderlijke bereiksonderzoeken worden gebruikt voor weging en werving. Het levert ook de definities van doelgroepen, zodat iedereen dezelfde uitgangspunten hanteert. Verder werpt de MSS een blik op nieuwe trends in mediagebruik.

De uitkomsten zijn representatief voor alle huishoudens in Nederland en alle individuen van 13 jaar en ouder. In 2017 zijn 6.087 huishoudens en 5.113 personen van 13 jaar en ouder ondervraagd.

De 2017 rapportage, in de vorm van een infographic, is hieronder te zien. Het betreft een overzicht van ‘luisteren’ en een totaaloverzicht.

Luisteren

Totaal