Q&A: Breder perspectief voor het nieuwe luisteronderzoek

Q&A: Breder perspectief voor het nieuwe luisteronderzoek

Q: Wat houdt het nieuwe luisteronderzoek in?

A: Het nieuwe luisteronderzoek moet het bestaande onderzoek met het Radiolog gaan vervangen. De grote verandering zal zijn dat luistergedrag in de toekomst wordt gemeten aan de hand van een draagbare, elektronische meter en niet meer via het log. De meter pikt stukjes audio en/of een onhoorbare code op en registreert zo welke zender aanstaat. De techniek kan worden verwerkt in een app op een smartphone of in een speciaal daarvoor ontwikkeld horloge of apparaatje. NLO heeft met de elektronische meter uitgebreid getest.

Q: NLO ziet een breder perspectief voor het nieuwe luisteronderzoek. Wat houdt dat in?

A: De voorgenomen nieuwe meetmethode van het luisteronderzoek is ook geschikt om ander mediagedrag te meten. Zo kunnen bijvoorbeeld tv-zenders worden toegevoegd. Of is het mogelijk om verplaatsingsgedrag vast te leggen, dat gebruikt kan worden voor een bereiksonderzoek naar buitenreclame. Dit zijn slechts voorbeelden van mogelijke manieren om de meetmethode en de data met andere partijen te delen. De kans doet zich nú voor om in gezamenlijkheid met de andere organisaties voor bereiksonderzoek te verkennen welke samenwerkingen mogelijk zijn. Dat vraagt om afstemming en overleg met en tussen de diverse organisaties en hun achterbannen. Op verzoek van PMA en BVA is aan het bestuur van NLO gevraagd om extra tijd in te lassen om deze verkenning vorm te geven. Hoewel alle bij NLO aangesloten partijen heel graag het nieuwe luisteronderzoek zo snel als mogelijk willen invoeren, is het bestuur van mening dat het belangrijk is om de mogelijkheden tot samenwerking in dit stadium goed te verkennen.

Q: Waarom willen de organisaties gaan samenwerken?

A: De samenwerking tussen de organisaties van mediabereiksonderzoek kan leiden tot efficiencyvoordelen (bijvoorbeeld door het delen van meetmethoden en panels/respondenten) en tot meer crossmediale metingen. Uiteraard moet dat wel passen bij de hoge kwaliteitsstandaarden die nu al worden gehanteerd. Het resultaat moet zijn dat er voor minder kosten meer geleverd wordt: crossmediaal, platformonafhankelijk, future-proof. Een “win-win-situatie” voor alle stakeholders.

Q: Leidt uitstel tot afstel?

A: Nee, zeer zeker niet. NLO wil het nieuwe luisteronderzoek zo snel mogelijk invoeren en daarbij rekening houden met de toekomstplannen van de andere organisaties. Rond de zomer wil NLO bepalen of samenwerking realiseerbaar is, met wie en op welke gebieden. Vervolgens zal hard gewerkt gaan worden aan de introductie van het nieuwe luisteronderzoek.

Q: Wanneer kunnen we het nieuwe luisteronderzoek verwachten?

A: Dat is lastig te zeggen omdat dit afhankelijk is van de mogelijkheden en de vraag hoe een en ander past in de planning van alle organisaties die gaan samenwerken. Veel voorwerk is al door NLO verricht: we weten heel goed wat de elektronische meter kan en ook internationaal zijn er crossmediale cases voorhanden. We willen zo min mogelijk tijd verliezen, maar we willen ook zorgvuldig zijn: het gaat immers om de marktstandaard waar alle marktpartijen op moeten kunnen vertrouwen en bouwen.