Rapportage Media Standaard Survey 2012 beschikbaar

Rapportage Media Standaard Survey 2012 beschikbaar

De organisaties voor het Nederlandse Radio-, Print-, Televisie- en Internetonderzoek, NLO, NOM, SKO en STIR hebben voor de tweede keer een rapportage over mediagebruik en –gedrag uit de Media Standaard Survey uitgebracht. In de rapportage komen resultaten van mediumgebruik op diverse locaties en platforms aan de orde. Daarnaast worden crossmediale resultaten gepresenteerd in de vorm van media-imperatives per mediumtype naar doelgroepen. De Media Standaard Survey (MSS) wordt sinds 2011 uitgevoerd door TNS NIPO, in opdracht van de vier JIC’s.

Deze gezamenlijke Establishment Survey levert normcijfers op die in de afzonderlijke bereiksonderzoeken worden gebruikt voor weging en werving. Het levert ook de definities van doelgroepen, zodat iedereen dezelfde uitgangspunten hanteert. Verder werpt de MSS een blik op nieuwe trends in mediagebruik. De uitkomsten zijn representatief voor alle huishoudens in Nederland en alle individuen van 13 jaar en ouder. In 2012 zijn 6.190 huishoudens en 5.268 personen van 13 jaar en ouder ondervraagd. De rapportage is te downloaden via de sites van NLO, NOM, SKO en STIR.