Uitbreiding Nationaal LuisterOnderzoek met commercials en programma’s

Uitbreiding Nationaal LuisterOnderzoek met commercials en programma’s

Per januari 2013 registreert SoundAware in opdracht van Stichting NLO commercials en -programma’s op de radiozenders. Deze data zullen in het voorjaar van 2013 beschikbaar zijn voor de markt via de diverse softwaresystemen.

Stichting NLO heeft in 2012 een tender uitgeschreven, waarbij de keuze is gemaakt voor SoundAware. Hun jarenlange ervaring met het leveren van bewijsnummering aan radiozenders heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Het bureau wordt verantwoordelijk voor het registreren van reclameblokken, commercials en programma’s zoals uitgezonden op de radiozenders. Het project bestaat uit twee soorten activiteiten, namelijk het vaststellen van begin- en eindtijden van programma’s, reclameblokken en commercials en het toekennen van uniforme kenmerken aan commercials en programma’s. De registratie is vanaf 1 januari jl. operationeel. De data zullen in het voorjaar van 2013 beschikbaar zijn voor de markt via de diverse softwaresystemen.

Het merendeel van de zenders doet mee aan de volledige registratie en harmonisatie: Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio 4, Radio 5 Nostalgia, Radio 6 Soul & Jazz, 538, Radio 10 Gold, Slam!FM, Sky Radio, Radio Veronica, Q-Music en BNR Nieuwsradio. De verwachting is dat het aantal deelnemende zenders de komende jaren toe zal nemen.

Nicole Engels, directeur NLO, zegt hierover: ‘’Met de registratie en harmonisatie creëren we een eenduidige en transparante datastroom van uitzendinformatie, die gebruikt kan worden voor campagne- en programma evaluaties, concurrentie-analyses en die dienst kan doen als bewijsnummering voor uitgezonden radiocommercials. De samenwerking met SoundAware zien wij met vertrouwen tegemoet, gezien hun ervaring met bewijsnummering en hun kennis van de radiomarkt. Een echte stap voorwaarts in het luisteronderzoek.’’