NLO verbetert luisteronderzoek

NLO verbetert luisteronderzoek

In 2012 krijgt het NLO een kwalitatieve impuls met het doorvoeren van een aantal verbeteringen. Eén daarvan is het gebruiken van de weegnorm naar ingeschatte luistertijd uit een nieuw beschikbare onafhankelijke bron, de Media Standaard Survey (MSS). Bij hantering van de nieuwe weegnorm blijkt de luistertijd lager te zijn dan voorheen gerapporteerd, waarbij de daling kan verschillen per doelgroep, zender en tijdvak.

Vanaf 1 juli 2012 wordt de nieuwe weegnorm in gebruik genomen, hetgeen betekent dat de luistercijfers vanaf juli/augustus 2012 zullen worden gerapporteerd op basis van de weegnorm uit de MSS. Eind september komen deze cijfers beschikbaar.

Het Nationaal LuisterOnderzoek is internationaal één van de toonaangevende radio onderzoeken en is sterk in ontwikkeling. Doel van het NLO is om het luistergedrag van de Nederlandse bevolking zo goed mogelijk in kaart te brengen. Partijen binnen het NLO zijn daarom continu bezig met het verbeteren van het luisteronderzoek. Andere aanpassingen in 2012 zijn onder meer de invoering van respondentenbegeleiding van stedelijke urban jongeren en de ontwikkeling van een radiolog voor de smartphone. Daarnaast is er vanaf dit jaar een meterpanel actief dat op minuutniveau het luistergedrag van respondenten registreert.

Nicole Engels, directeur NLO, zegt hierover: ‘Doordat we nu een representatief beeld hebben van de ingeschatte luistertijd van de Nederlandse bevolking, kunnen we deze gegevens gebruiken in het NLO. Dat is een kwalitatieve verbetering van het luisteronderzoek omdat het werkelijke luistergedrag nu nog beter in kaart kan worden gebracht. Aan het luistergedrag zelf is echter niets veranderd.’’